συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Βιογραφικό σημείωμα

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

( Επιλέξτε εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )


Καράβι
60 x 50
Μάρμαρα, Υαλόμαζες, Αντίγραφο
λεπτομέρειας εντοίχιου ψηφ. 6ος αι. μ.Χ.
S. Maria Maggiore, Ρώμη
Η Παναγία
50 x 50
Μάρμαρα, Υαλόμαζες, Χρυσός,
Αντίγραφο λεπτομέρειας εντοίχιου ψηφ. 10ος-11ος αι. μ.Χ.
Δαφνί
Άγ. Δημήτριος
50 x 50
Μάρμαρα, Φυσικές Πέτρες, Άργυρος, Χρυσός,
Πιστό Αντίγραφο λεπτομέρειας εντοίχιου ψηφ. 7ος αι. μ.Χ.
Θεσσαλονίκη
Άγ. Γεώργιος
2000, Εντοίχιο ψηφ.
155 x 285,
Μάρμαρα, Υαλόμαζες, Άργυρος, Χρυσός
Αγ. Μαρίνα
2008, ρ 100,
Μάρμαρα, Υαλόμαζες, Χρυσός
Signino
1995, 30 x 30,
Μάρμαρα

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6