συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Βιογραφικό σημείωμα

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

( Επιλέξτε εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )


Ελαφίνα και Ταύρος
2007, 110 x 55
Μάρμαρα, Φυσικές Πέτρες
Μάχη Βερβένων
2009, 95 x 75, λεπτομέρεια του έργου
"Η Πολιορκία της Τριπολιτζάς και πόλεμοι των πέριξ αυτής χωρίων",
Σκέψις Μακρυγιάννη – Χειρ Δ. Ζωγράφου (1836)
Μάρμαρα, Φυσικές Πέτρες, Υαλόμαζες
Σπείρα
2000, 50x50
Λεπτομέρεια εντοίχιου ψηφ. Μάρμαρα
Alberi di Marzo
300 x 200, 1993
(Ομαδικό Έργο), Μάρμαρα, Υαλόμαζες, Χρυσός
Σχολή Καλών Τεχνών, Ραβέννα
Ad Parnassum
2008, P. Klee, 20 x 70
Επιδαπέδιο ψηφ. (λεπτομέρεια), Υαλόμαζες
"Κιθάρα, μποτίλια, φρουτιέρα"
του P. Picasso,
2006, 40 x 80
Μάρμαρα, Γρανίτες

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6