συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Βιογραφικό σημείωμα

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

( Επιλέξτε εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )


Στεφάνι
50 x 50
Μάρμαρα, Πιστό Αντίγραφο λεπτομέρειας ψηφ. δαπέδου, 2008,
7ος αι. μ.Χ. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα
Δέντρο
100 x 100
Μάρμαρα, (εργασία σε εξέλιξη), 1993,
Πιστό Αντίγραφο λεπτομέρειας ψηφ. δαπέδου,
6ος αι. μ.Χ. Ιορδανία
Σταυρός
διαμ. 50εκ. Υαλόμαζες, Χρυσός,
2008,Πιστό Αντίγραφο
λεπτομέρειας εντοίχιου ψηφ. 7ος αι. μ.Χ.
Αχειροποίητος, Θεσσαλονίκη
Σταυρός
40 x 40
Υαλόμαζες, Χρυσός.
Άμεση ψηφοθέτηση σε υπόστρωμα κηρομαστίχης
Στάχωμα Ευαγγελίου
40 x 30,
Μάρμαρα, Υαλόμαζες
Αντίγραφο λεπτομέρειας εντοίχιου ψηφ. 13ος αι. μ.Χ.
Μονή της Χώρας, Κων/πολη
Το Κοράκι της Κιβωτού
40 x 30
Υαλόμαζες, Αντίγραφο
λεπτομέρειας εντοίχιου ψηφ. 12ος αι. μ.Χ.
S. Marco, Βενετία

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6