συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Βιογραφικό σημείωμα

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

( Επιλέξτε εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )


Πύλη Mirabilandia
40 m²
1993(Ομαδικό Έργο),
Υαλόμαζες, Χρυσός, Ραβέννα
Επιφάνεια
με ένθετο ψηφιδωτό σε μάρμαρο
1996
60 x 120
μάρμαρα
Προσωποποίηση του Φθινοπώρου
70 x 55
Μάρμαρα
Αντίγραφο λεπτομέρειας ψηφ. δαπέδου,
2ος αι. μ.Χ. Αγγλία
Μάσκα Θεάτρου
70 x 70
Μάρμαρα, Κεραμικά, Πιστό Αντίγραφο λεπτομέρειας ψηφ. δαπέδου,
3ος αι. μ.Χ. Μυτιλήνη
Στο Ληνό
70 x 70
Μάρμαρα, (work in progress),
Αντίγραφο λεπτομέρειας ψηφ. δαπέδου,
3ος αι. μ.Χ. Τυνησία
Ιερουσαλήμ
90 x 130
Μάρμαρα, Αντίγραφο λεπτομέρειας ψηφ. δαπέδου του "Χάρτη των Αγίων Τόπων",
6ος αι. μ.Χ. Madaba, Ιορδανία

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6