συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μάρκος Καμπάνης


Η συλλογή των πέντε χαρακτικών έργων Η Σκήτη του Αγίου Ανδρέα χαράχτηκε σε λινόλεουμ το 1999 από τον ζωγράφο Μάρκο Καμπάνη. Τα χαρακτικά φιλοτεχνήθηκαν με την ευκαιρία του εορτασμού των 150 χρόνων από την ίδρυση του Αγίου Ανδρέα Αγίου Όρους.

(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)