συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μάρκος Καμπάνης


Τα χαρακτικά που ακολουθούν είναι από το βιβλίο
Πύργοι του Αγίου Όρους, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 1998.


(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Νέα Σκήτη
Καλιάγρα
Αρσανάς Καρακάλλου
   
Πρωτάτο