συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μάρκος Καμπάνης


Τα χαρακτικά που ακολουθούν είναι από τη
Συλλογή των πέντε χαρακτικών έργων: Η Ιερά Μονή Ιβήρων,
Άγιον Όρος 2001.


(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)