ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Θεοφάνης ο Κρης

Τα Άγια Πάθη. Τοιχογραφίες στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους.
Έκδοση Ι. Μ. Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1986.

Τοιχογραφίες στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά στα Μετέωρα.
Έκδοση Ι. Μ. Αγ. Νικολάου Αναπαυσά, Τρίκαλα 2003.Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4

Βορειοανατολική άποψη
του νάρθηκα

ο Χριστός παιδί
Ο Άγιος Παχώμιος
και Άγγελος Κυρίου

Ο Άγιος Αλέξιος,
ο άνθρωπος του Θεού

Ιερά Μονή
Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
Μετέωρα

Ιερά Μονή
Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
Μετέωρα

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4