ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Θεοφάνης ο Κρης

Τα Άγια Πάθη. Τοιχογραφίες στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους.
Έκδοση Ι. Μ. Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1986.

Τοιχογραφίες στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά στα Μετέωρα.
Έκδοση Ι. Μ. Αγ. Νικολάου Αναπαυσά, Τρίκαλα 2003.Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4

Άγγελος Κυρίου
Το άγιο Μανδήλιο
Το θαλάσσιο κήτος
εξεμεί τον Ιωνά

Η Βαϊοφόρος
Η Μαστίγωση
Η Απόνιψη του Πιλάτου

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4