συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

π. Μανόλης Καλαϊτζάκης (Παπαμανόλης)


(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Χρωματισμένο λαϊκό, αβαθές ανάγλυφο (άμπελος-παγώνια)
σε ξύλο κυπαρισσιού
1,10 x 0,78 x 0,3 μ.