συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιώργος Μπάλος

(Επιλέξτε φωτογραφία για να τη δείτε μεγαλύτερη)

Σελίδες: 1 | 2

 
Φεγγάρι
Χαλκογραφία (aguafuerte)
30x41 cm

Δέντρο, 2005
χαλκογραφία
31.5 x 42 cm.