συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιώργος Μπάλος

(Επιλέξτε φωτογραφία για να τη δείτε μεγαλύτερη)

Σελίδες: 1 | 2

Άτιτλο
Χαλκογραφία με ακουαφόρτε
Άτιτλο
Χαλκογραφία
(aguafuerte, buril,
punta seca, tecnica de javon)
42x56,5cm.
Άτιτλο, 2006
Ξυλογραφία, πλάγιο ξύλο
43χ85cm.
Άτιτλο
Ξυλογραφία, πλάγιο ξύλο,
31,5χ66cm.

Άτιτλο
Χαλκογραφία
37χ46,5cm.

Ήλιος, 1999
Χαλκογραφία
29 x 40.5 cm.

Σελίδες: 1 | 2