συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Βασίλειος Χατζής
(1870-1915)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σελίδες: 1 | 2

Ναυμαχία
Μολύβι σε χαρτί
22x49 cm.

Άποψη της Αθήνας
Λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε χαρτόνι
22x18 εκ.

Χωρική
Λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε hardboard
22x17,5 εκ.

Ιβίσκος
Λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε hardboard
34x17 εκ.

Λουλούδια
Λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε χαρτόνι
30x17,5 εκ.

Νεκρή φύση
λάδι σε καμβά
50 x 61 εκ.

Σελίδες: 1 | 2