συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Βασίλιεφ Σβετλίν

Τα έργα που ακολουθούν χρησιμοποιήθηκαν για την εικονογράφηση του βιβλίου
“Δον Κιχώτης”, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Επιλέξτε μία από τις εικόνες για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.