συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γιάννης Κουνέλλης

(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Χωρίς τίτλο, 1998-1994
Ελάσματα, ράγες σιδήρου, σάκοι λινάτσας, κάρβουνο
250x180 cm.
Συλλογή Εμφιετζόγλου
Χωρίς τίτλο, 1994
Ελάσματα, ράγες σιδήρου, σάκοι λινάτσας, σχοινί
200x180 cm.
Συλλογή Εμφιετζόγλου