συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Δημήτριος Βασιλικός

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1953 στην Κάτω Τιθορέα Λοκρίδος.

Από το 1976 έως το 1978 μαθήτευσε στο εργαστήριο του ζωγράφου και αγιογράφου Δίον. Καρούσου.

Από τότε μέχρι και σήμερα, ασκεί επαγγελματικά την τέχνη της αγιογραφίας, και παράλληλα έχει λάβει μέρος σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις.


Μαυροκορδάτου 37, 121 31 Περιστέρι
Τηλ.: 2105778887