συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Μιχάλης Βασιλάκης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1948 στην Ανώπολη Ηρακλείου. Στο τέλος της δεκαετίας του '60 αρχίζει η επαφή του με την αγιογραφία και έκτοτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του είναι συνδεδεμένο με τις σκαλωσιές σε ναούς.

Μελετώντας κυρίως έργα της Κρητικής σχολής οδηγήθηκε σε δρόμους πρωτότυπης δημιουργίας. Τομή στην πορεία του θεωρούνται οι φορητές εικόνες του Ναού Ευαγγελισμός της Τυλίσου, ακολουθεί η εικονογράφηση του Ιστορικού ναού της Παναγίας των Σταυροφόρων και ο Τρούλος στο Ναό Ζωοδόχου Πηγής των Γουβών.

Στο εργαστήριο του μαθαίνουν την τέχνη της αγιογραφίας οι μαθητές του Ευαγγελία Πυργιαννάκη και Χρήστος Γιαλαμάς.


Ντεντιδάκιδων 18, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810280851