συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Ελένη Βαγιατίδου

Βιογραφικό Σημείωμα

Έκανε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής με τη ζωγράφο Αμαλία Μαργαριτώφ - Ζαχαριάδου, στο Δήμο Αθηναίων με τον Άλκη Γκίνη. Φοίτησε για δύο χρόνια (1992-1994) στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Εταιρίας των Φίλων του Λαού, στο εργαστήρι της Αγιογραφίας με δάσκαλο τον Γιάννη Παλαμίδη (φορητή εικόνα). Παρακολούθησε επί τρία χρόνια (1994 -1997) Βυζαντινή Αγιογραφία και Βυζαντινή Τοιχογραφία στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού. Πήρε μαθήματα εγκαυστικής σε ξύλο και μαθήματα θεολογίας της εικόνας 1995-99 από τον πατέρα Κων/νο Στρατηγόπουλο. Μέλος του Συλλόγου Εικαστικών Καλλιτεχνών «Απελλής».

Σωκράτους 134, 176 73 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 2109589365