συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Γιάννης Τσαρούχης

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Γέννηση του Χριστού, 1946
Τέμπερα σε τέσσερα χαρτόνια