ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Σταμάτης Σκλήρης


Ιησούς Χριστός,
1996
Αυγοτέμπερα σε χαρτί
Αθήνα
Χριστός Μεταμορφώσεως,
1997
Τοιχογραφία στον Ιερό Ναό
Προφήτη Ηλία Καστέλας
Πειραιάς
Θεοτόκος Γλυκοφιλούσα,
1988
Αυγοτέμπερα σε ξύλο
Αθήνα
Θλιμμένη Παναγία,
1998
Ακρυλικό σε πόρτα
Πόρτο Ράφτη
Άγιος Ανδρέας,
1997
Τοιχογραφία στον Ιερό Ναό
Προφήτη Ηλία Καστέλας
Πειραιάς
"Λάβετε Φάγετε",
1999
Τοιχογραφία στον Ιερό Ναό
του Προφήτη Ηλία Καστέλας
Πειραιάς
Ο Πατρο-Κοσμάς Ομιλών προς τους Γραλιστίνους
1,00 x 1,30 μ.