συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Κωστής Παρθένης


(Επιλέξτε φωτογραφία για να τη δείτε μεγαλύτερη)

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής
στον Πόρο

Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος,
C. Parthenis”, Αθήνα 2008
Ευαγγελισμός, 1910-11
Ελαιογραφία σε μουσαμά
75,5 x 72 εκ.
Μουσείο Πόλεως Αθημών -
Ίδρυμα Βούρου - Ευταξία
Ευαγγελισμός, 1910-11
Ελαιογραφία σε μουσαμά
45 x 44 εκ.
Εθνική Πινακοθήκη
Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου
Δύναμις-Ποίηση (Ευαγγελισμός), δεκαετία του '50
Ελαιογραφία σε μουσαμά
318 x 158 εκ.
Ιδιωτική συλλογή
Δύναμις - Ποίηση (προσχέδιο)
Κάρβουνο σε χαρτί
319 x 160 εκ.
Εθνική Πινακοθήκη -
Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου
Ευαγγελισμός, 1910-11
Ελαιογραφία σε μουσαμά
87 χ 54 εκ.
Καλλιτεχνική Συλλογή Εθνικής Τραπέζης