ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ


Μοναχή Ολυμπιάς


Άγγελος
Λεπτομέρεια
Η Σταύρωσις

Η Αγία Τριάς
(Η φιλοξενία του Αβραάμ)

Η Ανάστασις

Θεραπαινίδες

"Λάβετε, φάγετε"

Τρίμορφον: Η Χώρα του αχωρήτου,
με τον Ιησού(κέντρον), τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο(αριστερά), και τον κτήτορα της Μονής του Ευαγγελισμού ιερομόναχο Αμφιλόχιο(δεξιά)

Η παράστασις του Μελισμού
(τέσσερεις Ιεράρχες)
Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιω. Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος, Μ. Αθανάσιος

Η κεφαλή του Προδρόμου

Παναγία η Καταφυγή