ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ


Κατερίνα Μέντζου


"Η αγιογραφία δεν είναι στατική τέχνη"

Συνέντευξη στην “ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”, 14-3-2004

Οι εικόνες είναι όλες φιλοτεχνημένες με την παραδοσιακή τεχνική της βυζαντινής αγιογραφίας που εντάσσεται στον κύκλο μεταξύ Μακεδονικής και Κρητικής ζωγραφικής (13ος – 18ος αιώνας).

Έχουν αγιογραφηθεί πάνω σε ξύλινη επιφάνεια και έχουν ζωγραφιστεί με την τεχνική της ωογραφίας ή αυγοτέμπερας ενώ για το χρύσωμα του «κάμπου» (φόντο), έχουν χρησιμοποιηθεί φύλλα χρυσού 22 κ.

Τέλος η επιφάνειά τους έχει επιστρωθεί με βερνίκι για την καλύτερη προστασία των χρωμάτων.