συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Κώστας Μαρκόπουλος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1957 στην Αγία Άννα Ηλείας.
1981-86: Σπουδές στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών
1983-90: Σπουδές στην E.N.S. des Beaux Arts στο Παρίσι
Υποτροφία Σ. Βικάτου από την Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών.

Ατομικές εκθέσεις

1989: Γκαλερί «Ώρα», Αθήνα
1992: Γκαλερί «Ώρα», Αθήνα
1997: Γκαλερί «Κρεωνίδης», Αθήνα
2000: Γκαλερί «Άννυ Μπαλτά», Θεσσαλονίκη
2002: Γκαλερί «Έκφραση», Γλυφάδα
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Τάκη Περτσεμλή 51, 162 31 Βύρωνας
Τηλ.: 210 7656070-2107644118