συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Αθανάσιος Κουτσιπετσίδης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στο Ασπρονέρι Έβρου το 1964. Σπούδασε Θεολογία (1986) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αμέσως μετά παρακολούθησε μαθήματα Αγιογραφίας με δάσκαλο τον π. Σταμάτη Σκλήρη. Συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις (του Πανελλήνιου Συλλόγου Θεολόγων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγιογράφων καθώς και σε άλλες), και παράλληλα συνεργάστηκε με τους αγιογράφους Βλαχογιάννη Νίκο και Δημήτρη Τσιάντα στην αγιογράφηση Ι. Ναών.

Το 1999 συνεργάζεται με τον π. Σταμάτη Σκλήρη στην αγιογράφηση του Ι.Ν. Προφ. Ηλ. Καστέλλας, καθώς επίσης και στον Αγ. Γεώργιο Σταμνίτσας.