συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Κων/νος Κολαΐτης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1962 στην Καστοριά

Σπουδές

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών (Ε.Μ.Π.)
Ειδίκευση: Ψηφιδογραφία - Αγιογραφία
Επαγγελματική απασχόληση
Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών στο Τμήμα Συντήρησης
Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
Έργα του σε ψηφιδωτό υπάρχουν σε διάφορους Ιερούς Ναούς.

Γερακίου 30, Κολωνός
Τηλ.: 210 2623466 - 210 5141509, 6946 357422