συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Άγη Κοκκίνου

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955. Είναι αυτοδίδακτη.

Εκθέσεις:

1972: Πνευματικό κέντρο Πειραιά
1973: 1974 Δημαρχιακό Μέγαρο
1975: 1978 Υπαίθριες εκθέσεις (Τερψιθέα)
1978: Αίθουσα τέχνης Πειραιά (Κατσαίτης)

Σκιάθου 90, Λαγονήσι
Τηλ.: 22910 23205, 210 4976900