συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Ολυμπιάδα Κελαϊδή

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.

Σπουδές

1984 - 1988: Σπουδές στην ACADEMIE ROYALE DES BEAUX - ARTS των Βρυξελλών. Ειδίκευση στην PEINTURE MONYMENTALE (Μνημειακή ζωγραφική).


Καθηγητής F. MABILLE

1981 - 1983: Προπαρασκευή στο εργαστήριο ζωγραφικής και σχεδίου του Γεωργίου Βογιατζή.

1983: Απόφοιτος σχολής ΧΙΛΛ. Καθηγήτρια εικαστικών Κατ. Παπαδημητρίου.


Διακρίσεις

1988: Prix - Alaux Bakes
Αποφοίτηση με μεγάλη διάκριση Grande Distinction, Βαθμός 87%

1987-1988: Prix d' excellence de la ville de Bruxelles - 4ο έτος σπουδών

1986: Διάκριση στην έκθεση στην Gallerie ROSNY - 3ο έτος σπουδών

1984-1985: Prix - Charles Bouls
- Prix de Γ A.S.B.L. Rosny 1ο έτος σπουδών
Έχει φιλοτεχνήσει πολλές φορητές εικόνες και έχει εικονογραφήσει διάφορους Ιερούς Ναούς. Διδακτική εμπειρία

1998-2001: Παράδοση ιδιωτικών μαθημάτων σχεδίου και εικόνας στο εργαστήριο της.

2001: Εισηγήτρια - εκπαιδεύτρια σε επιδοτούμενα μαθήματα Αγιογραφίας (Κ.Ε.Κ. INTERGRATION)


Λευκωσίας 30, 156 69 Παπάγου
Τηλ.: 210 6516029, 6937 4495526, 210 3634139