συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Ελένη Κατηφόρη

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα αγιογραφίας, ελευθέρου σχεδίου και παλαιογραφίας. Από το 1997 ασχολείται με τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και τη μικρογραφία.

Μαραθώνας 47, 189 00 Σαλαμίνα
Τηλ.: 2104651363