συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Γεώργιος Κατημερτζόγλου


(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Ο Κύριος με Αγγέλους
Ακρυλικό σε καμβά
1,15 x 1,60 μ.