συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Καλλιόπη Οικονομάκου

(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)Μικτή τεχνική 0,90 x 1,20 μ.

Μικτή τεχνική 1,20 x 1,00 μ.