συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Ελένη Δαδή

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965.

Από το 1982 εργάζεται ως εικονογράφος παίρνοντας τις πρώτες οδηγίες από την Αγιογράφο κ. Παρασκευή Ντίτορα και στη συνέχεια πολύτιμες συμβουλές από τους Αγιογράφους κ. Ιωάννη Βράνο και κ. Φάνη Βουτσινά.

Έργα της έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και διάφορα έντυπα.

Έχει πάρει μέρος και σε ομαδικές εκθέσεις.


Ελένη Δαδή
Ανατολικής Θράκης 3
τ.κ. 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 387431 & 6982 596910