συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Χρήστος Κουράκος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1938 στον Πειραιά. Από μικρός ασχολήθηκε με την ξυλογλυπτική. Τώρα και 10 χρόνια με το δικό του τρόπο σκαλίζει στη χρωματισμένη πέτρα μορφές αγίων της εκκλησίας μας.

Ιερεμίου και Ουρανίας 2, Άνοιξη
Τηλ.: 210 8136613