συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Μάρκος Καμπάνης

Φωτογραφίες από παραστάσεις στα ταβάνια
της βορειοδυτικής πτέρυγας στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Σελίδες: 1 | 2

Σελίδες: 1 | 2