συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Κωνσταντίνος Μπαλτζάκης


(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Ασκητική μορφή
Αυγοτέμπερα σε ξύλο
0,35 x 0,21 μ.