συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Γεωργία Αντύπα-Μαρκοπούλου


(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Παρεκκλήσι Κυρύλλου και Μεθοδίου
(κάτωθεν Ι. Ν. Αγίας Τριάδας Πειραιώς)
1,30 x 0,75 μ.