συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Λεώνη Βιδάλη

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Λεώνη Βιδάλη είναι επίκουρη καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και έχει στην ευθύνη της το Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου της ΑΣΚΤ. Σπούδασε Χαρακτική &Τέχνη του Βιβλίου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, Χαρακτική &Μultimedia στο Royal College of Arts στο Λονδίνο και προχωρημένη Χαρακτική στο New York University.

Έχει εκθέσει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, σε Διεθνείς Μπιεννάλε και Τριεννάλε Χαρακτικής στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Το έργο της είναι ενα ταξίδι στη γνωριμία των υλικών της, μια ανεξάντλητη συνέχεια από δυνατότητες μάθησης, χαράς, διαλόγου και θαυμαστών ανακαλύψεων.