συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Νίκος Σταυρακαντωνάκης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στην Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης το 1986-92 με δάσκαλο τον Β. Δημητρέα. Χαρακτική με τον Γ. Μήλιο, καθηγητή του αργότερα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου άρχισε να σπουδάζει το 1999. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις ζωγραφικής και χαρακτικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου καλλιτεχνών Β. Ελλάδος καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.