συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιάννης Κεφαλληνός

Έργα
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Σελίδες: 1 | 2 | 3

H λίμνη με τις ιτιές
ξυλογραφία (σκιότυπο)
18 x 25,3 εκ.
Από το βιβλίο "Ο Θάνατος του Μεδίκου"
του Παντελή Πρεβελάκη

Ξυλογραφία

Από το βιβλίο "Ο Θάνατος του Μεδίκου"
του Παντελή Πρεβελάκη

Ξυλογραφία

Ο πατέρας μου
Ξυλογραφία
23x16 εκ.
Συλλογή Εμφιετζόγλου

Κ. Π. Καβάφης, 1921
ακουαφόρτε και καλέμι
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ.
Αυτοπροσωπογραφία, 1920
Ξυλογραφία (σε πλάγιο ξύλο)
16,5 x 12,5 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου

Σελίδες: 1 | 2 | 3