συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μανόλης Γιανναδάκης

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )Μνήμες ια’
1995
μεικτές τεχνικές στην οξυγραφία
13,9x10 εκ.