συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Οδυσσέας Αννιτσάκης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε σχέδιο, χαρακτική, γλυπτική και υδατογραφία στο Ανοικτό Εργαστήριο της πόλης Oldenburg στη Γερμανία από το 1992 έως το 1997.


Ατομικές εκθέσεις

2003 Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, Αθήνα
2004 Πολιτιστικό Κέντρο Χώρας Κύθνου
2005 Ένωση Ελλήνων Χαρακτών, Αθήνα


Ομαδικές εκθέσεις

2003 Ένωση Ελλήνων Χαρακτών, περιοδεύουσα έκθεση: Κέρκυρα, Αμαλιάδα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη