συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Συλλογή Μαριάννας Λάτση


Προλογικό σημείωμα του Βυζαντινολόγου Sir Steven Runciman
στον κατάλογο «Μετά το Βυζάντιο», Φεβρουάριος 1996
.


Επιλογές από έργα της Συλλογής
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )


Σελίδες: 1 | 2

Παναγία δεξιοκρατούσα
Τοιχογραφία
17 (;) αι.
44,4 x 31 εκ. (με το σημερινό πλαίσιο)


Γεώργιος Κλόντζας
(περ. 1540-1607)
Λεπτομέρεια από τρίπτυχο με παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας
Τέλη του 16ου αι.


Ο Άγιος Δημήτριος έφιππος
(1618)
70,5 x 38 εκ.


 
Λέος Μόσκος
Η Δευτέρα Παρουσία

61 x 49,8 εκ.


Η Δευτέρα Παρουσία του Μόσκου
(λεπτομέρεια)


Σελίδες: 1 | 2