συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Επιλογές από έργα της Συλλογής
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Σελίδες: 1 | 2

"Το μαρτύριο του αγίου
Ιγνατίου του Θεοφόρου"

Ελεύθερο σχέδιο
19ος αι.


"Ο Άγιος Γεώργιος"
Ανθίβολο διπλής όψης
19ος αι.


"Φυτικό κόσμημα"
Ανθίβολο διάτρητο
18ος - 19ος αι.