συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBoxΣΚΙΤΣΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Γιαννούλης Χαλεπάς

Κείμενα για τον Χαλεπά
Δείτε έργα του γλύπτη στο τμήμα Γλυπτική
Σχέδια του Πολύκλειτου Ρέγκου για τον γλύπτη

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2

Τρία κοριτσάκια γυμνά
(Πιθανότατα οι τρεις μικρανηψιές του καλλιτέχνη), 1930
μολύβι σε χαρτί 25 x 35 εκ.
Ιδιωτική Συλλογή, Αθήνα.
Με την ευγενική μεσολάβηση των Kalfayan Galleries

Δυο γυναικεία γυμνά κατενώπιον σε οβάλ πλαίσια, 1918-1930
μαύρο μολύβι σε δίφυλλο από κατάστιχο
28 x 39 εκ.
Ιδιωτική Συλλογή, Αθήνα.
Με την ευγενική μεσολάβηση των Kalfayan Galleries