συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Ακαδημαϊκός, Ιστορικός της Τέχνης

"ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ"

Από το Ο Γιαννούλης Χαλεπάς στο Ιδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού,
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Αθήνα 2005.

Γεννημένος γλύπτης ὁ Χαλεπᾶς, μᾶς ἔχει ἀφήσει μιὰ γλυπτική, ποὺ ἀναμφίβολα ἀνήκει στὶς πιὸ ὁλοκληρωμένες καὶ σημαντικὲς προσπάθειες ὄχι μόνο τῆς ἑλληνικῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλης της σὺγχρονης πλαστικῆς. Μὲ γλυπτὰ ποὺ συγκλονίζουν μὲ τὴν ποιότητα καὶ τὴν ἀμεσότητά τους, τὴν πληρότητα καὶ τὴν ἐκφραστικὴ δύναμη, τὴν ἐσωτερικότητα καὶ τὴν ποιότητα τῶν διατυπώσεων τῆς πλαστικῆς του γλώσσας. Καὶ δύσκολα μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς γιατί, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του, τὰ ἔργα του δὲν ἔχουν μεταφερθεῖ στὸ τελικὸ ὑλικὸ -μάρμαρο ἢ χαλκό- καὶ δὲν εἶναι προσιτὰ στὸ μεγάλο κοινό, δικό μας καὶ ξένο. Ὅπως καί γιατὶ δὲν παρουσιάζονται συχνὰ στὸ μεγάλο κοινό, ἑλληνικὸ καὶ εὐρωπαϊκο, τὰ ἔργα ἑνὸς μεγάλου δημιουργοῦ, ὅπως εἶναι ὁ Γιαννούλης Χαλεπᾶς, γλυπτὰ ποὺ μποροῦν νὰ παρασύρουν μὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν δύναμη τῆς ἐκφραστικῆς γλώσσας τους.