συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Γιαννούλης Χαλεπάς

Κείμενα για τον Χαλεπά
Δείτε έργα του γλύπτη στο τμήμα σκίτσα/σχέδια
Σχέδια του Πολύκλειτου Ρέγκου για τον γλύπτη

Έργα
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )


Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Άγγελος καθιστός
μάρμαρο
(1875)
84 x 47 x 102
Άγγελος καθιστός
(λεπτομέρεια)

Προσευχομένη
(ανάγλυφο)

γύψος
(1876-1877)
63 x 45
Κοιμωμένη
μάρμαρο
(1878)
81 x 167 x 76
λεπτομέρεια από
την Κοιμωμένη

λεπτομέρεια από
την Κοιμωμένη

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5