συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Γεράσιμος Φιόρος


Σελίδες: 1 | 2 | 3

Έργα
( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Συρμάτινες καρέκλες.
"Καρέκλα Κοσμάς"