συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σπύρος Παναγιωτόπουλος

Ο ίδιος μιλάει για το έργο του

"Φωτογραφίζοντας συλλέγω εικόνες από τον ορατό κόσμο για να κρατήσω αυτές που αναγνωρίζω τελικά στον κόσμο τον εντός μου. Μου δίνει χαρά να παίρνουν μορφή τα φαντάσματά μου, οι επιθυμίες, οι φόβοι, οι ελπίδες στο φωτογραφικό χαρτί καί να τα κοινωνώ με τους άλλους. Ευχαριστώ το Βυζαντινό Μουσείο πού μέσω της εκθέσεως μου δίνει αυτήν την δυνατότητα της επικοινωνίας."

Σπύρος Παναγιωτόπουλος