συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γιώργος Παπαχαραλάμπους

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1983. Είναι φοιτητής στο τμήμα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. της Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα στο Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και μετέπειτα εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του κέντρου. Παραδίδει μαθήματα φωτογραφίας στο Φ.Κ.Θ. και σε άλλες, αυτοοργανωμένες ομάδες. Άρθρα και φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα του ειδικού τύπου, εφημερίδες, φωτογραφικά λευκώματα, εκδόσεις, καταλόγους κ.α. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε πάνω από 45 ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μεταξύ αυτών:

- The Thassos Workshop, Καλογερικό Λιμένα Θάσου, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία, Καβάλα, Κωνσταντινούπολη

- The Next Generation, Photovakation 2004, Primosko - Βουλγαρία.