συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Γιάννης Κουνέλλης

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2

Χωρίς τίτλο, 1969
Φωτογραφία: Claudio Abate

Χωρίς τίτλο, 1969
Φωτογραφία: Claudio Abate

Χωρίς τίτλο, 1994
Φωτογραφία: Aurelio Amendola